Predaj - montáž - servis satelitných systémov

Neplatiči - dĺžnici: Martin Árvay, JUDr.Jaroslav Weis, Juraj Schnierer, Karol Branický a ďalší.....niektorí vo fáze "mŕtvy chrobák", niektorí v exekučnom konaní...